Nabídka uspořádání semináře pro sportovní kluby a jejich rodiče.

Stejně jako se vzděláváme my rodiče, můžeme dopřát určité druh vzdělání i rodičům. Často se zlobím, že rodiče dětem radí – jak mají hrát, dávají jim protichůdné informace a sáhodlouhé zpětné vazby, “nespolupracují” s trenéry, atd.. Jenže jen hrstka z rodičů dělá něco z toho naschvál nebo zcela cíleně a vědomě. Naprostá většina rodičů to dělá z nevědomosti.

Společně s mými kolegy lektory z FAČR jsme vytvořili seminář, který je určen pro rodiče sportujících dětí. Dalo by se říci, že nezáleží na sportu, který děti dělají, protože informace jsem využitelné téměř pro každého rodiče, jehož dítě chodí na sport.

Témata semináře

  • Vývojová psychologie a fyziologie
  • Komunikace s dítětem
  • Motivace a vnitřní svět dítěte
  • Zápas a trénink z pohledu rodiče
  • Spánek
  • Výživa
  • Pohybové aktivity mimo trénink
  • Zdravý růst dítěte
  • Spolupráce s trenérem

Formát semináře

Variant, jak seminář uspořádat je hned několik. Jak jistě vidíte, tak rozsah témat je opravdu velký, a tak je lepší setkání rozdělit na dvě části. Každý z těchto částí trvá cca 1,5 hodiny. Jedna část může být online přes ZOOM (i po rozvolnění všech opatření) a druhá část třeba osobně na vašem hřišti. Popřípadě obě časti online nebo obě části osobně. Variant je spoustu a záleží jen na domluvě.

Variantou je také udělat pouze jeden seminář, na který vybereme jen určitá témata.


Seminář je pro fotbalové oddíly zcela ZDARMA. Stačí kontaktovat lektora z vašeho kraje a domluvit se na termínu.