Delší dobu jsem hledal knížku, která mi dá to, co od ní očekávám. Světe div se, na doporučení se objevila právě tato. Knížka naprosto předčila moje očekávání. Získal jsem spoustu nových informací, pohledů a názorů. Jsem naprosto přesvědčený, že se jedná o knížku, kterou by si měli přečíst všichni rodiče, trenéři, vychovatelé a učitelé. Skrátka všichni, kteří pracují s dětmi. Možná, že kdyby si každý vzal z knížky aspoň malou inspiraci, může naše společnost získat nový směr.

Delší dobu jsem hledal knížku, která mi dá to, co od ní očekávám. Světe div se, na doporučení se objevila právě tato. Knížka naprosto předčila moje očekávání. Získal jsem spoustu nových informací, pohledů a názorů. Jsem naprosto přesvědčený, že se jedná o knížku, kterou by si měli přečíst všichni rodiče, trenéři, vychovatelé a učitelé. Skrátka všichni, kteří pracují s dětmi. Možná, že kdyby si každý vzal z knížky aspoň malou inspiraci, může naše společnost získat nový směr.

Shrnuto a podtrženo. Kniha Vám v mnoha ohledech neuvěřitelně otevře oči, protože díky vědeckým poznatků, které jsou přenesené do praxe, veškerá sdělení dávají naprostý smysl. Pokud knížka přímo nezmění Váš názor na výchovu a vedení dětí, tak věřím, že minimálně vyvolá otázky, které by mohly pomoci k novému uvědomění. 

Knihu napsali dva vysoce zkušení lidé, kteří pracují dlouhou dobu s dětmi a mládeži. Prvním z nich je klinický neuropsycholog William Stixrud, který má bohaté zkušenosti s dětmi, jež trpí úzkostmi, poruchami učení a problémovým chováním. Na univerzitě George Washington přednáší na téma mozku mladistvých, motivace, účinků stresu a vliv používání technologií. Druhým spoluautorem je Ned Johnson je zakladatelem významného doučovacího centra ve Washingtonu a spoluautorem knihy, který pomáhá zdolat testy SAT. 

Opět upozorňuji, že se jedná o mé vlastní výpisky, to znamená o témata a myšlenky (nebo také fakta), která mne významně zajímají. Jedná se pouze o inspiraci a motivaci k tomu, abyste si celou knihu přečetli, protože mnohdy Vám samotný výpisek nemusí dávat smysl! U některých výpisků bude i můj vlastní názor a pohled na danou věc. Můžete s ním souhlasit, ale nemusíte. Skvěle, pokud Vás cokoli dovede k otázce a zamyšlení!

Výpisky z knihy 1: 

Nízká míra kontroly je významným faktorem stresu. Klíč k rozvoji motivace = samostatnost (samostatné rozhodování).

Výpisky z knihy 2:

Chronická spánková deprivace a toxický stres (je to jako pěstovat kytku v příliš malém květináči) během kritické fáze vývoje mozku ohrožuje dlouhodobé duševní i tělesné zdraví.

Výpisky z knihy 3:

Život pod kontrolou = protijed na stres

Mé vlastní myšlenky:Dnes je doba, kdy naprostá většina lidí, žije ve stresu. Stále někam spěcháme, stále něco „MUSÍME“, ale jsou to skutečně věci nebo situace, které vychází z nás, nebo jsme do nich tlačeni někým jiným. 

Výpisky z knihy 4:

Jak hodnotíme: Ne podle množství úsilí,jež děti do věci vložili, ani podle toho, jak se zlepší, ale podle toho jestli minulou sobotu na závodech některé dítě neběželo nebo neplavalo rychleji.

Mé vlastní myšlenky: Právě díky této myšlence si říkám, co pro koho vlastně znamená výsledek. Někdo výsledek bere jako to číslo na konci zápasu, jiný bere výsledek jako pokrok jednotlivých hráčů. Stále se točíme kolem stejné situace. Zásadní je individualizace nejen tréninkového procesu, ale i samotného přístupu k dětem, nastavování optimálních výzev pro jejich vývoj! Ano, každý chceme vyhrávat, chceme, aby výsledek byl v náš prospěch, ale když hráč bude neustále stavěný před výzvy (dosažitelné) překonávat sám sebe, bude mu pak chybět touha vítězit?

Výpisky z knihy 5:

Máme 3 druhy stresu:

1) Pozitivní stres motivující děti i dospělé k rozvoji(nervozita před zápasem – mám možnost to sám ovlivnit)

2) Snesitelný stres trvající poměrně krátké období – buduje odolnost

3) Toxický stres– častá a dlouhotrvající aktivace stresového systému při neexistenci podpory

Výpisky z knihy 6:

Exekutivní řídící systém – převážně ovládán prefrontálním kortexem(sídlo plánování, organizace, kontroly impulzů a úsudku) 

– když jsme v pohodě náš prefrontální kortex monitoruje a organizuje převážnou část mozku (potřebuje tak akorát chemických látek – neurotransmiterů dopaminu a noradrenalinu, aby efektivně fungovala – vzrušení, mírný stres atd. = zvýšení neurotransmiterů – větší soustředění a vyšší výkon)

– Spánková deprivacenebo příliš vysoký stres– prefrontální kortex se zaplaví dopaminem a noradrenalinem = vyřadí se z provozu(mozek není schopen se učit nebo uvažovat)

– > impulsivní jednání a hloupá rozhodnutí

Mé vlastní myšlenky: Další poznámka, která jasně ukazuje, že za předpokladu stresového prostředí, tlaku a pod je mozek vyřazený z provozu. Hráč nám tak odtrénuje trénink, ale posune ho někam kupředu? 

Výpisky z knihy 7:

Systém stresové reakce – chránit před tělesným ublížením

– amygdala, hypotalamus, hipokampus, hypofíza (podvěsek mozkový) a nadledvinky

– Primární je amygdala (primární centrum zpracování emocí) nepřemýšlí jen cítí a reaguje

– Při silném stresu vše řídi amygdala(naše chování – agresivní, defenzivní, neflexibilní a reaktivní)

– Cítí-li amygdala hrozbu – vyšle signál do hypotalamu a hypofýzy -> telefon do nadledvinek a požadavek o okamžitou produkci hormonu adrenalinu (vše rychleji než vědomá myšlenka)

– Trvá-li stres dlouho – nadledvinky začnou produkovat kortizl (přichází pomaleji)

– > chronicky zvýšená hladina kortizolu poškozuje a nakonec i zabíjí buňky hypokampu (tvorba a ukládání vzpomínek)

– Hipokampus – vypíná stresovou reakci (vytahuje zkušenosti z paměti)

Mé vlastní myšlenky:Kolegové, zvýrazněná věta je myslím více nežli dostačující k tomu, abychom se zamysleli nad tím, v jakém prostředí s dětmi pracujeme a jaká je efektivita jejich učení, když se necítí dobře.

Výpisky z knihy 8:

Optimální hladina dopaminu (zvyšuje ho pocit naplnění – klíč k vnitřní motivaci) umožňuje prožitek tzv. flow

Výpisky z knihy 9:

Default mode network (bazální mozková aktivita) – aktivuje se, když člověk nedělá nic(spotřebovává 60 – 80% mozkové energie)

– myšlenky o budoucnosti a třídění minulosti (zpracovává náš život)

– Stres brzdí správné fungování 

– Technologie = málo aktivace DMN = malá sebereflexe

Mé vlastní myšlenky: Umí naše děti fungovat tak, že by na chvíli zcela vypnuly? Myslím bez mobilu, počítače, ipodu, ale prostě jen tak dopřály své hlavě klid?! No, otázkou vlastně je, jestli to vůbec ještě umíme my dospěláci. Vypnutím nemyslím to, že si sednu a usnu, protože jsem spánkově deprivovaný, ale jsem v bdělém stavu a v klidu přemýšlím, sleduju přírodu, apod.. 

Výpisky z knihy 10:

Mozek je na stres nejcitlivější v těchto obdobích:

1) Prenatální

2) Ranné období (plasticita mozku)

3) Dospívání

Výpisky z knihy 11:

Ve věku 12 – 18 let dochází k největšímu rozvoji mozku (prefrontální kortex – sídlo úsudku – dospěje kolem 25. roku života).

Výpisky z knihy 12:

„Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil“

Výpisky z knihy 13:

Pomůžeme ti jakkoli, ale jedno dělat nebudeme. Nebudeme se chovat jako by tvoje povinnosti byly naše zodpovědnost!

Výpisky z knihy 14:

Dáme-li dětem příležitost se za sebe rozhodovatjiž v raném nebo mladém věku, vytvoří se jim v mozku obvody nezbytné pro odolnost vůči stresu.

Výpisky z knihy 15:

Učitelé mohou učit a trenéři mohou trénovat, ale pouze rodiče pro něj můžou vytvořit bezpečnou základnu.

Výpisky z knihy 16:

„Je to na tobě”není v konfliktu s nastavením hranic tvořících vždy podstatnou část rodičovské výchovy.

– „Je to na tobě“ neznamená poskytnout dítěti neomezené možnosti. (Děti se cítí nejvíce v pohodě když cítí, že svět kolem nich je bezpečný). 

Mé vlastní myšlenky: Je nutno si uvědomit, že „Je to na tobě“ není prostředek pro zbavování se vlastní odpovědnosti rodiče nebo trenéra, ale prostředek proto, aby dítě bylo samostatně se rozhodující stvoření. 

Výpisky z knihy 17:

Chceme-li v dětech pěstovat samostatnost, musíme jim opravdu ponechat kousek po kousku více kontroly.

Výpisky z knihy 18:

Co vlastně znamená “Je to na tobě”? Týká-li se věc dítěte, neměli bychom za něho rozhodovat, jeli schopno rozhodnout samo! (Vždy nutno nastavit hranice, kde se dítě může pohybovat).

Mé vlastní myšlenky: Volná nebo volnější výchova neznamená život bez hranic. Dítě musí chápat, že při porušení pravidel musí přijít trest. 

Výpisky z knihy 19:

Čím více zkušeností se zvládáním stresu a překonáváním vlastních výzev – prefrontální kortex lépe reguluje amygdalu. 

Mé vlastní myšlenky: Zpět k výpisku číslo 4. Optimální výzva – super prostředek pro zvládání stresu, posilování mentální odolnosti z čehož plyne i lepší zvládnutí samotné činnosti? 

Výpisky z knihy 20:

Moudrost pramení ze zkušeností a zkušenost proudí ze špatných rozhodnutí.

Mé vlastní myšlenky: Chyba je prostředek pro zlepšení!

Výpisky z knihy 21:

Chceme, aby se děti pokoušely ponořit do svých emocí a zeptat se: Co je pro mě správně?

Výpisky z knihy 22:

Když jsou děti malé, naše práce spočívá především v tom, ukázat jim, že mohou o věcech rozhodovat = mít svůj život pod kontrolou.

Výpisky z knihy 23:

Dítě se narodí s jistou genetickou predispozicí – na základě určitých prožitků se „zapne” gen(deprese či úzkost).

Výpisky z knihy 24:

Stres ovlivňuje plod a kojenceprostřednictvím procesu zvaného metylace DNA.

– určitý typ chemické látky (zvané methylová skupina) „zamkne” gen, který normálně vypíná stresovou reakci

Mé vlastní myšlenky: Výše uvedené naprosto jasně ukazuje, jak je zásadní, aby matka v těhotenství byla a po porodu byla zbavená stresu, těšila se na dítě, plánovala a byla šťastná. Právě i tohle je jeden z úkolů nás mužů, abychom vytvářeli prostředí zbavené stresu, a to nejen pro děti, ale i pro nastávající matky. 

Výpisky z knihy 25:

Děti jsou výborní pozorovatelé, ale špatní interpretátoři.

Výpisky z knihy 26:

Když brečí dítě – například v letadle, autobuse – nedříve zvládněme svůj stres, pak zklidňujme dítě. 

Mé vlastní myšlenky: Znáte ten pocit, když slyšíte brečet dítě v nějakém veřejném dopravním prostředku, jak se sami cítíte? Co si ve svém vnitřním rozhovoru říkáte?! Právě tohle je to, co způsobuje, že dítě začne brečet ještě více. Opět a znovu.. pokud je dítě ve stresovém prostředí, kde jsou lidé naštvaní, že brečí, jak může přestat brečet?!

Výpisky z knihy 27:

Studie prokazují, že odměnyza dobré známky nebo jiné dosažené úspěchy mohou dlouhodobě snižovat výkon, potlačovat kreativitu a vést k nežádoucímu chováni(podvádění).

Výpisky z knihy 28:

Fixní a růstové nastavení mysli 

– fixní = chyby připisují nedostatku svého talentu (něco, co nejde změnit)

– Růstové nastavení = zaměření na vlastní úsilí (prostředek být úspěšnější) – dává kontrolu nad životem

– > pro podporu růstového nastavení mysli – nutno více chválit za snahu

Výpisky z knihy 29:

Ve stavu flow se zvýší úroveň určitých neurochemických látek – včetně dopaminu (látky působí jako stimulanty)

– najednou to lépe myslí a zpracovává informace

– Abychom byli ve stavu flow musí pro nás činnost být dostatečnou výzvou – nikoli však tak velkou, aby byla stresující

– Ve stavu flow děti pociťují vzrušení a zapomínají na své problémy

– Vysoká vnitřní motivace doprovázející takové pocity významně posiluje záměrné úsilí, proces učení a úspěšné výsledky, jichž by jiným způsobem nebylo dosaženo.

Výpisky z knihy 30:

Dopamin u dívek a žen začíná účinkovat dříve a jeho hladina zůstává zvýšená déle.

Výpisky z knihy 31:

Pokud si dítě dokáže vizualizovat sebe sama, jak dosáhlo cíle, jenž si zvolilo, obelstí to mozek, aby si myslel, že už se to stalo.

Mé vlastní myšlenky: Je úžasné to, že náš mozek vlastně nedokáže rozlišit, jestli danou činnost děláme, nebo si ji jen představujeme. Jedná se o takzvaný ideomotorický trénink. Z mého pohledu tréninkový prostředek, který má obrovský potenciál, ale je minimálně využívaný (zejména v kolektivních sportech).

Výpisky z knihy 32:

Denní snění, meditace a spánek – klid a konsolidace nových informací a dovedností v paměti.

Výpisky z knihy 33:

Když je mozek bdělý, ale nesoustřeďuje se na žádný úkolaktivuje se DMN(defoult mode network – síť bazální aktivity) = zásadní význam pro zdravý mozek

– Při každém mrknutí se aktivuje DMS (zavřít oči – hluboký nádech a výdech = osvěžení mozku)

– Je-li DMS aktivní přemýšlíme o sobě, své minulosti, budoucnosti a problémech, které potřebujeme řešit – důležité pro rozvoj sebeuvědomění (sebereflexe)

Výpisky z knihy 34:

Když necháme svou mysl toulat, odhalíme nečekané vazby mezi věcmi, u nichž bychom si jinak neuvědomili, že souvisí.

Mé vlastní myšlenky: Je krásné, jak vše zapadá do souvislostí. Znovu se vracím k myšlence, jestli děti mají dostatek prostoru a vlastně jestli to vůbec umí VYPNOUT! Určitě je v našich silách, abychom se naučili relaxovat, ale bez mobilu jen sami se sebou a vlastním tělem.

Výpisky z knihy 35:

Děti meditujícíbyť jen deset nebo patnáct minut dvakrát denně – nižší úroveň stresu, úzkosti a příznaků deprese a sníží se u nich projevy zlosti a nepřátelství (lépe spí uvažují kreativně, jsou zdravější, mají lepší sebedůvěru atd…)

Výpisky z knihy 36:

Spánková deprivacemá na tělo a mysl podobné účinky jako chronicky stres(vyšší hladina kortizolu, zvýšená reaktivita na stres, vyšší krevní tlak a snížená účinnost parasympatického nervového systému – uklidnění).

Výpisky z knihy 37:

Správné fungováni systému stresové reakce – nejvyšší hladina kortizolu ráno po probuzení, nejnižší večer před spaním 

– Kortizolnás ráno nakopne, abychom byli schopni vstát 

– U značně vystresovaných se může model obrátit

– Kontrola emocí je spánkovou deprivací vážně narušená

– Řada negativních vlastností, které mám spojené s teenagery, jako náladovost, chabý úsudek muže být ve skutečnosti způsobený spánkovou deprivací

– Nedostatek spánku snižuje flexibilituoslabuje schopnost vidět věci v souvislostech a celkově zdraví úsudek

Při spánkové deprivaci si v podstatě ukládáte 2x více vzpomínek na negativní události svého života

– Nedostatek spánku – oslabení spojení mezi prefrontálním kortexem a amygdalou 

– Spánková deprivace narušuje regulaci cukru – zvyšuje obezitu

– Ztráta spánku způsobuje významný pokles buněk zabíjejících rakovinu

Výpisky z knihy 38:

Ve spánku si mozek přehrává zážitky, vysílá signály tam a zpět z mozkové kůry do hipokampu – začleňuje a konsoliduje vzpomínky 

– Nedávno naučené se přehrává v mysli, dostává se hlouběji aspojuje se s již dříve osvojenými poznatky z minulosti 

– NREM – krátké záchvěvy elektrické aktivity “spánková vřetena” – pomoc při přesunu z hipokampu(krátkodobá paměť) do mozkové kůry(dlouhodobá paměť) 

– Elektrické vlny putují z jedné strany mozku na druhou a postupně propojují kousky informací v různých částech mozku – vytváří souvislosti a budují pestrou soustavu pochopení

Výpisky z knihy 39:

Mentální aktivita večer je extrémem nízká (učení?)

Výpisky z knihy 40:

REM – nejsou v mozku přítomné žádné neurochemikálie související se stresem(jediný úsek během 24 hodin, kdy tento stav nastává).

Výpisky z knihy 41:

Předškoláci by měli spát 10 – 13 hodin (jedna hodina po obědě)

– děti 6 – 13 by měli spát devět až jedenáct hodin

– Mladiství 14 – 17 let 8 až 10 hodin

Mé vlastní myšlenky: Ještě někdo pochybujete o tom, jak cenná komodita je, pro někoho tak obyčejný SPÁNEK? Všechny významné procesy probíhají ve spánku. Proto, abychom adekvátně dokončili proces učení apod.. nesmíme zapomínat na kvalitní spátenk!!!

Výpisky z knihy 42:

Jsou-li děti ve stresu a pracovní paměť jim nefunguje dobře, nedokážou správně začleňovat nové informace i pochopit a udržet nit výkladu.

Výpisky z knihy 43:

Soulad s evolucí – nemáme v situacích ohrožení uvažovat jasně a logicky, ale máme utíkat, zastavit se a bojovat nebo hrát mrtvého.

Výpisky z knihy 44:

To, na co opakovaně vynaložíme vědomé úsilí, se nám v mozku snadněji uchytí.

Mé vlastní myšlenky: Opět se bavíme o mentální aktivitě hráče při tréninkovém procesu! Jenže mentální aktivita nezačíná s tréninkem! Mentální aktivita začíná kvalitním spánkem, jídlem, pitím, atd.. prostě náš život je komplexní.. vzájemně se propojující proces. Když vypadne jedno, nefunguje spolehlivě ani druhé!

Výpisky z knihy 45:

Tělesný pohyb stimuluje produkci proteinu BDNF(mozkový neurotrofický faktor) – mozkové hnojivo (podněcuje růst mozku a vzájemné propojení jeho buněk).

Výpisky z knihy 46:

Z hlediska funkce mozku nehrají primární roli geny ale zkušenosti (jeho funkce?!)

Výpisky z knihy 47:

Pomocí her si děti posilují mozeček a učí se ovládat svůj svět (neřízené aktivity).

Výpisky z knihy 48:

U dětí s ADHD dozrává prefrontální kortex později (naplní tak svůj potenciál zpravidla později).

Výpisky z knihy 49:

Matky starších adolescentů a nebo mladých dospělých s autismem mají v průměru hladinu kortizolu srovnatelnou s vojáky v bojovém nasazení

Výpisky z knihy 50:

Žádná emoce spolehlivěji neobere vaši mysl o veškerou schopnost jednat a uvažovat než strach.

– nezáleží kolik toho umíme, pokud v daný okamžik nebudeme schopni přemýšlet

Možná by se hodilo celé výpisky završit něčím zajímavým, na zamyšlení

Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak jim s Vámi bylo.

Dítě na vlastní pohon

Knihu můžete koupit na stránkách www.melvil.cz. Upřímně jsem si toto nakladatelství opravdu hodně oblíbil, protože jejich heslo: „Knihy, které Vás připraví na budoucnost“ mi přijde opravdu zajímavé. Mrkněte na web nakladatelství, myslím si, že tam najdete spoustu dalších titulů, které by Vám mohli pomoci k inspiraci ve Vaší práci nebo životě!