Moderní doba si žádá moderní postupy, a tak vám přinášíme rozhovor se čtyřmi lidmi z fotbalového prostředí, pro které jsou data každodenní prací.

Analytika, data, GPS a další technologie jsou běžnou součástí všech velkých zahraničních klubů. Přední světové celky mají celá oddělení, která čítají desítky zaměstnanců, kteří se zaobírají zpracováním dat, a to nejen číselných, ale i například vizuálních. I v tuzemsku začínají technologie získávat stále větší význam. Fotbal se pravděpodobně nikdy nebude hrát podle dat, ale i přesto jsou výborným pomocníkem, který svět sportu dostává do zcela jiné dimenze. Ve článku si můžete přečíst pohledy lidí, kteří s daty v různých podobách už řadu let pracují.

Mgr. Tomáš Hák – vedoucí fyzické přípravy mládeže FK Pardubice

Tome, s GPS daty pracuješ už několik let, jak se změnil tvůj přístup díky této technologii? 

Konkrétně můj přístup k práci se změnil zásadním způsobem. Fotbal se mění dynamicky každou dekádou a je potřeba tyto změny přijmout a včas na ně reagovat. Klub FK Pardubice to jednoznačně dokazuje tím, že peníze do GPS monitoringu investoval. Byl to velmi důležitý krok. 

Abych byl upřímný, bez systému GPS si už svoji práci nedokážu představit. Je to neuvěřitelný pomocník nejen při plánování a vyhodnocování samotných tréninků, ale významným způsobem pomáhá odhalovat pohybový charakter jednotlivých hráčů. Na základě této analýzy se můžete zaměřovat na hráčovy silné nebo slabé stránky, a to vše zakomponovat do týmové taktiky. Je to mozaika práce, která nikdy nekončí. 

Kde pro vás mají GPS největší význam?

Největší význam je jednoznačně v dávkování zátěže a to nejenom v jednotlivých dnech v rámci sezónního mikrocyklu, ale i za jednotlivá období. Za ty roky už víme, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Víme, že přípravu musíme začít pozvolným způsobem. Vynecháváme veškeré zátěžové testy, rychlostní tréninky, to vše má svůj čas. A vyplácí se nám to. Vytváříme adaptační proces po několika dnech volna, sledujeme zatížení v jednotlivých rychlostech a denně to dávkujeme podle adaptačních principů. 

V médiích se často objevují údaje jako je celkový počet naběhaných kilometrů u hráčů v první lize nebo jejich maximální rychlost. Jak moc je tento údaj důležitý? Popřípadě jaké další sleduješ v tréninku a zápase?

Každý údaj má svůj význam pro analýzu. Jen je potřeba ho vnímat v souvislostech, a ne dogmaticky jako hotové číslo. Data vám pomáhají najít další cestu v tréninkovém procesu. Maximální rychlost můžete využít jako údaj k dlouhodobému monitoringu jednotlivého hráče, vnímat toto číslo v čase, nikoliv za jedno utkání nebo trénink. Samo o sobě nemá žádný význam. Mým úkolem je jeho rychlostní potenciál zvýšit nebo udržet. K tomu potřebuji, aby v určité fázi sezóny tyto vzdálenosti hráč pravidelně podstupoval v tréninku a samozřejmě i v zápase. Je potřeba mu nastavit prostředí pro rozvoj. S tím samozřejmě souvisí další atributy, jako je silový rozvoj, postová specializace, genetické predispozice atp. 

Celková vzdálenost je monitoring objemového zatížení. Za několik let se tento údaj moc nezměnil. Co se mění, je intenzita hry. Vhodné je sledovat poměr jednotlivých rychlostní v rámci dne, týdne, utkání. Tento údaj vám za určitou dobu odhaluje rezervy v kondiční připravenosti a směřujeme vás k dalšímu postupu v tréninku. Určuje vám proměnné, jako interval odpočinku, interval zatížení, velikost hřiště, počet hráčů ve cvičení a další. 

Je celkem zajímavé sledovat vzájemné vztahy jednotlivých údajů. Tam máme ještě velké rezervy a celou podzimní část na tom budeme pracovat. 

Dá se v dnešní době na vrcholové úrovni ještě vůbec trénovat „intuitivně, pocitově“ bez použití dat?

Trénování je týmová práce. Potřebujete odborníky, kteří vám neustále analyzují informace, a na jejich základě volíte další a další postupy. GPS je jen jedna malá část celého příběhu. Analytika vstupuje do fotbalu významným způsobem už několik let. Má nespočet výhod – dokáže hráče kondičně zlepšit, ochránit ho před zraněním, ale na hřišti máte 11 hráčů a ti rozhodují. Analytika je tu od toho, aby vytvořila podmínky pro dobrá rozhodnutí a eliminovala ta špatná. 

Jaroslav Köstl – asistent trenéra SK Slavia Praha

Jardo, o Slávii se často mluví ve spojení s daty. V jakém rozsahu data v prvním týmu využíváte?

Vzhledem k tomu, že využíváme služeb datových analytiků, kteří sídlí u nás na stadionu a u kterých máme rovněž exkluzivitu, tak ji používáme v podstatě na denní bázi. Analytici mají společnou kancelář s našimi skauty, takže výsledky máme okamžitě. Je to pro nás dobré vodítko a často i utvrzení názoru, například při skautování hráčů nebo přípravě na soupeře.

Ze hry se zdá, že soupeře máte vždy velmi dobře zanalyzovaného, kolik času trávíte nad „čtením“ soupeře?

Stopky s sebou nemáme, takže přesný čas říct nemůžu, ale snažíme se vše dělat velmi důkladně a detailně, takže to zachází do několika hodin. Připravujeme hráčům servis v podobě videí z předchozích utkání soupeře, někdy i z minulosti, například vzájemných utkání. Rovněž se s nimi bavíme a předáváme materiály k jednotlivým hráčům soupeře atd.

Analyzujete si také tréninky? Dostávají na trénink hráči zpětnou vazbu?

Ano, analyzujeme i vlastní tréninky, které snímáme na několik kamer a rovněž na GPS vesty.

Využíváte analytiky také přímo při zápase? Jak taková spolupráce probíhá?

Během utkání to má několik rozměrů, jednou z věcí je například on-line stream přímo na lavičku z našeho kamerového systému a s tím související věci nebo přímá komunikace s analytiky a některými členy realizačního týmu.

Jakub Mareš – vedoucí analytického oddělení SK Slavia Praha

Kubo, co si může člověk představit pod pozicí analytika v SK Slavia Praha? 

Analytik je v dnešní Slavii členem oddělení, které se zabývá shromažďováním informací z co nejvyššího množství vstupů a jejich následným vyhodnocováním a interpretací. Primárně se soustřeďujeme na datovou analýzu, kterou vždy doplňujeme videem a live analýzou. Naše oddělení je velmi úzce propojeno se skautingovým. V tuto chvíli máme v oddělení osoby specializující se na technologický vývoj, vývoj našich modelů, videoanalýzu, implementaci datových modelů do praxe, nebo IT rozměr. 

Trenéři a sportovní vedení jsou v dnešním fotbale nuceni přijímat rozhodnutí, která musí být učiněna velmi rychle a zároveň mohou mít dalekosáhlý vliv na chod klubu. Naším cílem je poskytnout jim v rychlém čase informaci, která na jednu stranu vychází z kvalitní analýzy, ale je zároveň srozumitelně a jednoduše aplikovatelná.

Těžištěm naší činnosti je skauting nových hráčů pro „A“ tým a mládež, případně spřátelené kluby. Dále se specializujeme na analýzu soupeřů a interní posuzování naší výkonnosti. Snažíme se také zachycovat moderní trendy v nejlepších ligách a interpretovat je tak, aby byly co možná nejvíce aplikovatelné. 

Naším cílem je postupně budovat moderní analytické oddělení po vzoru některých klubů na západě a zároveň si udržet vlastní klubovou identitu a vyvíjet si řadu věcí sami. 

Dá se skrze data třeba vybrat hráč, aniž by se na něho někdo jel podívat? 

Teoreticky by to možné bylo, neboť dat máme o hráčích stále víc a víc. Určitě by se ale jednalo o risk, který nechceme podstupovat. Naším cílem je naopak zjistit o hráčích maximum informací a dle nich následně učinit rozhodnutí. Skauting a datová analýza se vzájemně doplňují a naší výhodou je provázanost oddělení – už vzájemně víme, co od sebe čekat. Například sledujete hráče, který typologicky zapadá do koncepce, ale v datech vidíte, že není dostatečně úspěšný ve vzdušných soubojích. Informaci postoupíte skautovi s tím, aby herní vlastnost ověřil v kontextu vybraných zápasů. On vám může dát za pravdu nebo zjistit příčinu neúspěšnosti s tím, že může být za jistých okolností odstraněna a hráči dát následně zelenou. 

Přestože dat o hráčích bude v budoucnu jen více a jejich analýza bude mnohem efektivnější, nahradit oko skauta nemohou, nicméně výborně ho doplňují. 

Data skautům i velmi výrazně pomáhají zefektivnit drahocenný čas. Dokážeme velmi rychle identifikovat hráče, kteří nesplňují minimální požadavky, a skauti tak nemusí absolvovat časově náročný výjezd kvůli hráči, který by ve finále neměl šanci se do klubu dostat. Mají tak větší prostor na ty zajímavější hráče.

Jaká data se dají o hráči zjistit? Všichni si asi představíme údaje jako kolik dal hráč přihrávek, kolik toho naběhá, ale co dalšího je možné zjistit? 

Dat o hráčích, resp. z nich vytvořených metrik a modelů, je mnoho. My je dělíme na data běžecká, eventová a impactová.

Použití běžeckých dat pro skautingové účely je pro každý klub oříšek, protože si je každý pečlivě chrání. Nemusím zároveň zdůrazňovat, jak moc zásadní roli hraje objektivní informace o běžeckých schopnostech každého hráče. V této oblasti jsme se v nedávné minulosti výrazně posunuli, z čehož máme velkou radost.

Eventová data zachycují veškerou počitatelnou činnost hráče na hřišti. Patří sem vámi zmiňované přihrávky všeho druhu, různé typy soubojů, odražených míčů, driblingů nebo počítání produktivity. Na ně navazují modely, které si vytváříme. Jedná se o spojování a oddělování různých metrik, které jsou pro nás zásadní. Na hráče pak můžeme nahlížet z pohledu, který si sami stanovíme a zapadá do naší koncepce.

Impactová data sledují vliv hráče na určité činnosti týmu, například jak je tým úspěšný v zápasech s určitými hráči na hřišti nebo kolik si vytvoří šancí s někým v sestavě a bez něj. I v těchto modelech se dají zjistit zajímavé informace a ty pak mohou částečně nahrazovat vlastnosti hráčů, které jsou jinak obtížně měřitelné, jako je inteligence, práce s prostorem, nebo vůdčí schopnosti.

Má datová analytika také nějaká úskalí? Nebo data vždy mluví jasně?

Určitě má řadu úskalí a naší prací je definovat je a minimalizovat jejich vliv. Už výše jsem naznačil, že je velmi obtížně měřit inteligenci hráče, a to zejména tu defenzivní. Zatímco ofenzivní inteligence je vždy vyjádřitelná více či méně složitelnými modely, u té defenzivní je to složité. Dobrý obránce například nepotřebuje dělat tzv. počitatelné eventy, jakými jsou souboje nebo odkopy z vlastního vápna, protože jim často dokáže předejít. Toto je třeba vždy zohledňovat a zasazovat do kontextu. 

Kromě interpretace dat může být úskalím i jejich srozumitelná přenositelnost. Jinými slovy je hezké, že máte o hře vlastního týmu nebo soupeře stovky statistik, metrik nebo modelů, ale když je neumíte zjednodušit do několika praktických informací pro adresáta (hráče, trenéra, člena managementu), jsou vám k ničemu. 

Ondřej Janda – video analytik AC Sparta Praha a reprezentace U21

Ondro, jako video analytik už pracuješ řadu let. Jak se změnily možnosti, které jsi měl na začátku své práce a které máš v současnosti ve Spartě? 

Začínal jsem s kamerou a střihacím programem, to je takový zaklad, bez kterého bych se pořád neobešel. Seznam vybavení se mi ale o dost rozšířil, jak na natáčení, tak na samotnou práci s videem. Automatické kamery na hlavním stadionu, v tréninkovém centru, dron, počítačové programy, aplikace pro trenéry a hráče, dotykové obrazovky, audiovizuální komunikace s lavičkou během utkaní, využívaní dat a kombinace s videem. Za tu dobu proběhl stejně jako v celé společnosti obrovský technologický pokrok. Spíše jde o to, abych novinky neustále sledoval, orientoval se v nich a vybral pro svou práci to, co mně a trenérovi nejvíce vyhovuje.

Co tvá práce obsahuje nejčastěji?

Práce s videem z tréninku, utkaní a analýza soupeřů. Servis pro trenéry a hráče v podobě videa, dat a dalších informací. Občas jsem využit i skautingovým oddělením.

Jak důležité je pro tvou pozici znát, jak hlavní trenér vnímá hru?

Za mě moc důležité. Možná nejdůležitější. Tím, že chápu filozofii trenéra, chápu principy, které chce hráčům předávat. Mohu tak například hodně věcí dělat sám, být efektivnější, ušetřím hodně času trenérům, dokážu rychle reagovat na situaci během utkaní, trenér nebo asistent mi nemůže dlouho do sluchátka vysvětlovat, jakou situaci chce připravit, musím hned vědět, o co jde.

O současném trenérovi Sparty se v médiích hodně píše, že pracuje intenzivně s videm z tréninku. Jak složité je připravit materiály tak, aby je mohl realizační tým po tréninku využít?

Není to složíte, naopak! Trenér Priske si do realizačního týmu přivedl svého analytika, takže jsme teď na všechno dva. Než tedy přijdou trenéři ze hřiště do kanceláře, mají vše připravené a sestříhané ve svém počítači. Stejně tak hráči v kabině, i když v trochu jiné podobě.