Často na seminářích s trenéry diskutuji na téma kreativita. Moje otázka je povětšinou jasná. Co pro Vás znamená kreativní hráč? Nebo vlastně, co znamená kreativní člověk, jaký je? Dá se takový člověk vychovat nebo se kreativním musíme narodit. Na internetu můžeme najít hodně článků, které na toto téma mluví, ale nedocházím nikdy k uspokojivé odpovědi. Proto se na toto téma zamýšlím. Nemusíte se mnou souhlasit a budu rád, když budete diskutovat. Určitě nás to všechny může posunout dál.

Často na seminářích s trenéry diskutuji na téma kreativita. Moje otázka je povětšinou jasná. Co pro Vás znamená kreativní hráč? Nebo vlastně, co znamená kreativní člověk, jaký je? Dá se takový člověk vychovat nebo se kreativním musíme narodit. Na internetu můžeme najít hodně článků, které na toto téma mluví, ale nedocházím nikdy k uspokojivé odpovědi. Proto se na toto téma zamýšlím. Nemusíte se mnou souhlasit a budu rád, když budete diskutovat. Určitě nás to všechny může posunout dál.

Není to tak dávno, co jsem si v jedné knize (Myšlení pomalé a rychlé) přečetl skutečně luxusní definici toho, co je to vlastně kreativita. Tato definice zní:Kreativita je asociativní paměť, která nadprůměrně dobře funguje. Poté, co jsem na tuto definici narazil jsem hodně přemýšlel a snažil se zamyslet, jak si to převést do praxe. Určitě důležité je si říci co je to vlastně asociativní paměťnebo asociativní myšlení. Když přednáším trenérům nebo vedu kluky přímo na hřišti, tak mám velký cíl, a to, aby přemýšleli v souvislostech, aby informace, které získají dokázali spojit a vytvořit si z nich celek, aby chápali, co znamená to či ono a s čím to souvisí. Od malička si kladu téměř neustále otázku PROČ? Možná i to mě k pochopení asociativního myšlení přivedlo. 

Poznámka: Už to, že se jedná o asociativní paměť naznačuje, že kreativní se nikdo nerodí, protože paměť máme povětšinou při narození “prázdnou”. Nutno ale říci, že na všem mají významný vliv urči předpoklady, nicméně i tak můžeme vše ovlivnit.

Co se Vám vybaví, když někdo řekne slovo asociace? Mnoho z Vás si možná vybaví nějaké sportovní asociace. Pokud tomu tak je, jsem rád, že Vás napadlo právě tohle. Odpovězte si v duchu, co mají asociace z úkol? Pokud si říkáte, že sdružovat lidi se stejným zájmem, pak je to správná odpověď. Asociativní myšlení dělá v podstatě totéž. Propojuje nebo sdružuje myšlenky, pocity, zážitky, prožitky a vytváří nám představu na základě předchozí zkušenosti

Díky této jednoduché definici a vysvětlení pojmů už bude mnohem jednodušší si celou problematiku lépe představit. Pojďme si tedy maličko rozebrat definici kreativity a zamyslet se nad tím, zda takové hráče nebo jen osobnosti lze vychovat. 

Už to, že se jedná o asociativní paměťnaznačuje, že kreativním se nikdo nerodí, protože paměť máme povětšinou při narození prázdnou. Proto, aby nějaká asociativní paměť mohla vůbec nadprůměrně dobře fungovat je nezbytné, abychom ji dostatečně dobře naplnili. Je však otázkou, čím ji naplnit? Z mého pohledu je to jednoznačné. Děti v senzitivním období tzn. od 6 do 12 let musí co nejvíce hrát, a to různé hry. Princip hry je ve své podstatě vždy stejný. Základním principem je vyhrát, dalšími pak útočit a bránit. Proto není potřeba, aby děti hrály stále jen fotbal, ale můžeme tréninky prokládat také jinými sporty (dokonce si dovolím tvrdit, že je to velmi žádoucí), protože ve většině z nich je princip vždy stejný! Díky tomu, že budou děti hodně hrát získají obrovské množství herních zkušenostízažijí různé herní situace. Všechny tyto informace se jim pak „nahrávají“ do asociativní pamětia čím více informací budou mít v asociativní paměti, tím lépe jim bude tato paměť fungovat a tím lépe budou pak „vystupovat“ na hřišti. 

Já za kreativní hráče považuji takové hráče, kteří mají mnoho různých řešenídokážou si poradit v nelehké situaci, dokážou nás překvapittím, jaké řešení zvolí. K tomu ale nikdy nedojdou, pokud nebudou mít dostatečné herní zkušenosti

Proto já tvrdím, že kreativního človíčka my můžeme jednoznačně vychovat, ovšem základem všeho je, aby děti dostávaly prostor být kreativní. To znamená, abychom se my nesnažili jim neustále vnucovat své názorynaše představyatd.. ať si své názory a představy o hře vytváří samy, a to nejčastěji tak, že budou hru samotnou co nejvíce hrát!

Poznámka na konec:Musím kreativní hráč být vždycky střední záložník? Nebo najdeme kreativní hráče i jinde? Jsem přesvědčen o tom, že kreativní hráče můžeme najít i na jiných postech. Kreativní hráč nemusí být za každou cenu tvůrce hry. Za kreativního můžeme považovat třeba i krajního beka, který dokáže vymýšlet stále nová a jiná řešení třeba při podpoře útoku.