Děti a jejich pohled na svět, potažmo to, co v nímají ve sportu (fotbale) se v průběhu času významně mění. Společně se teď můžeme podívat na to, jak vlastně takový svět vypadá z pohledu dětí.

Jak se dítě dívá na svět, aneb fotbal z pohledu dětí!

Kategorie U7 – děti 5 a 6 let

Výrazné znaky:

Jedná se o období her a hraní si.

Dítě žije teď a tady a reaguje na přítomný okamžik. To znamená. Nic si neplánují, nic dopředu nepromýšlí. Rozhodují se na základě toho, co přišlo právě teď, na základě toho, jak se cítí!

  • Nerozumí pojmům jako zítra, za týden, za měsíc, až jednou budeš velký… nemají to jak uchopit!
  • Kdežto nahoře, dole… to je uchopitelné, protože to mohou “vyzkoušet”

Děti mají bujnou fantazii a často jim chybí hranice mezi tím, co je jejich fantazie a co je realita.

Život v tomto období je prožívaný a spojovaný především s emocemi.

Fotbal a děti ve věku 5 až 6 let? To se ještě nebavíme o fotbale. Děti v tomto věku se musí především naučit ovládat vlastní tělo. Náš cíl je především to, aby sport (postupně pak fotbal) chápali jako pevnou součást života. Proto se především snažíme o to, aby je tréninky bavili, mohli se hýbat, a to velmi různorodě. Zaměřujeme se zejména na všeobecný rozvoj.

Pokud trénujeme fotbalové činnosti, tak chceme, aby se děti naučily perfektně vést míč (běžet s míčem, zastavit míč, zatáčet s míčem). Cílem dětí je dát gól, a tak se učíme, že když mám míč, tak si chci najít takovou cestu k brance, aby mi nikdo míč nesebral a já nenarážel do ostatních. Když naopak děti míč nemají, tak dělají vše proto, aby míč získaly. Často tak nevidí rozdíl mezi spoluhráčem a protihráčem. Postupně však objevujeme, jak se v které situaci chovat. Úspěšné přihrávky v této kategorii zatím nečekejme. Není prostě přirozené. Tady máme úkoly úplně jiné.

Ideální počet pro hru je 3 + žádný brankář. Stejně tyto děti neumí vnímat více spoluhráčů ani protihráčů. Není ani na škodu hrát na více branek. Klidně na 4 nebo 6.

Podrobně o této kategorii

Kategorie U9 – děti 7 a 8 let

Výrazné znaky:

Stále převládá období konkrétnosti. Což znamená, že věci, o kterých se bavíme musí vidět. Pokud nějakou událost zatím nezažily, neumí si ji představit.

Děti jsou autentické a nic nepředstírají. Pokud tedy maminka řekne, že jí její 7 letý syn dělá neschvály, tak to není skoro možné.

V tomto období se postupně přetváří pohled na svět a dochází k mnoha změnám z pohledu vnímání jednotlivých situací.

Fotbal a děti ve věku 7 až 8 let? Míč už postupně umíme vést, a tak se učíme i různé způsoby, jak překonat protihráče. Jedním z takových způsobů začíná být i přihrávka, která se začíná oproti předešlému období docela dařit. Postupně se učíme nacházet situace, kdy je dobřé přihrát a kdy naopak překonat soupeře jinak. Nicméně pohybová všestrannost hraje v tomto případě stále ještě významnou roli.

Už hrajeme ve většině případů 4 hráči + 1 brankář. Každý by si měl vyzkoušet roli útočníka, ale i obránce. Stejně máme všichni stejný úkol – dát gól a bránit, soupeři dát nám gól. Jen jsem jednou blíže ke své brance a podruhé k té soupeřově. Brankář často také ještě není určený, a tak si i tuto roli vyzkouší téměř každý. I kdyby jeden brankářem opravdu chtěl být neměli bychom ho ochuzovat o možnost jít si zahrát do pole. Získá tím cenné zkušenosti, které se mu budou hodit do budoucna.

Podrobně o této kategorii

Kategorie U11 – děti 9 a 10 let

Výrazné znaky:

Jedním z výrazných znaků této části života je, že děti začínají být empatičtí. To znamená, že se dokážou vcítit jeden do druhého a dopředu přemýšlet, jak se asi druhý bude cítit, když…

V minulém období pro ně bylo důležité, aby měly uznání dospěláka (trenér, rodič, učitel,..) V tomto období chtějí často uznání svých vrstevníků.

Často se můžeme setkat s tím, že si stěžují na nespravedlnost. Tím, že se jejich myšlení dost výrazně mění z konkrétního (tady a teď) na abstraktní (co byla a bude,..), tak za vším hledají “nějaký” důvod. Od 9 let se dostal podstatně mění jejich pohled na svět a otvírají se “nové obzory”.

Fotbal a děti ve věku 9 až 10 let? Tím, že už fotbal hrají nějaký ten pátek, tak se postupně mění i jeho podoba. Začíná dostávat čím dál tím více obrysy skutečného fotbalu, resp. naší snahou je pomoc hráčům objevit to, čeho už jsou schopni. Ve starší přípravce totiž dokážou mnohem více spolupracovat. Dokážou pomáhat jeden druhému například proto, aby si mohli přihrát. I přesto, že přihrávky se stávají čím dál tím přesnější (dokonce nemusí směřovat vždy jen na hráče, ale klidně i před ně do náběhu), tak stále preferujeme individuální rozvoj před tím týmovým. I ve starší přípravce vedeme hráče k všestrannosti, ale dosti výrazně už je učíme k zodpovědnosti o vlastní tělo.

Podrobně o této kategorii

Jaké bychom chtěli ctít základní principy ve hře přípravek?

  • Zaměřujeme se na individuální herní výkon. To znamená zejména rozvoj jednotlivců po všech stránkách.
  • Snažíme se o to, aby hráči míč soupeři vzali a “něco” s ním dělali namísto toho, aby jej ukopávali.
  • Zkoušíme si různé posty (útočník, obránce, brankář)
  • V zápase by měli všichni hrát +- stejně dlouho bez ohledu na aktuální výkonnost (pozor – musí ale chodit na tréninky, aby mohli hrát zápasy)
  • Chceme, aby se samostatně rozhodovali (my jsme jejich průvodci, kteří jim pomáhají utvořit si názor na fotbal – potažmo život)
  • Chyba je součást procesu a ne něco, čeho bych se měl být.

Vyhrávat chceme všichni, ale nikdy ne na úkor rozvoje dítěte.

Jiří Kotrba

Trénink přípravek