Jen těžko bychom hledali většího odborníka na práci s dětmi. Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku, v mém rozhovoru mluví o spolupráci s rodičema, pohybové gramotnosti dětí, ale také o práci s idividualitou.

V druhém se před mojí kameru posadil velký odobrník, ale také skvělý člověk Tonda Plachý. Probrali jsme spolu spoustu témat nejen o práci s dětmi na fotbale, ale také celkově o pohybové gramotnosti.

Ideální je, aby rodiče, trenér a hráč byli partneři!

Antonín Plachý

Spoustu zajímavých poznatků Tonda sepsal se svým kolegou panem Procházkou do skvělé knihy pro fotbalové trenéry. Fotbal – Učebnice pro trenéry a děti (4-13 let)

Variabilita nejen ve fotbale, ale i v životě je otázkou budoucnosti, protože my nevíme kam to bude směřovat.

Antonín Plachý

Připravujeme pro Vás další rozhovory, ve kterých byste mohli najít inspiraci pro Vaší práci! Sledujte také můj FACEBOOK.