Společně s knihou Proč spíme? považuji právě tuto knihu o lidském mozku za jednu z těch, která člověku může zásadně změnit život a nám trenérům výrazně pomoc při práci s dětmi. Mozek je klíčem k úspěchu!

Delší dobu jsem bádal, co bych mohl číst dál. Nebaví mě úplně číst knížky, které všeobecně mluví o tom, jak musíme být pozitivní, proto, abychom byli zdraví. Z počátku byly obavy i u této knihy, zda to není další z “naivních” publikací, ale opak byl pravdou.

Pravděpodobně hodně z vás slyšelo o knize “The secret” – “Tajemství”, ve které se píše o zákonu přitažlivosti apod.. právě to je jedna z těch, které pro mě nejsou moc uchopitelné. Zdroj sice navazuje na Tajemství, ale všechna tvrzení, která autorka Tara Swart v knize píše, jsou podložená neurovědou, což z knihy dělá něco naprosto vyjímaného.

Kniha vytváří a utváří zcela jiný pohled na pozitivní myšlení a změny vzorců myšlení. Veškerá doporučení jsou praxí ověřená, ale co hlavně parádně popsaná, co vlastně dělají, nebo jak probíhají v naší hlavě. Takže, kdo máte rád neurovědu, psychologii, osobní rozvoj a pod, tak právě tato kniha je jedna z těch, která nesmí chybět ve vaší knihovně!

Výpisky jsem si vytvořil tak rozsáhlé, že nesdílím pouze část z nich. V závěrečné části naleznete různá cvičení, která zde vůbec neuvádím, protože pro jejich užití by vám chyběla souvislost z celé knihy.

Výpisky z knihy 1:

Informace přichází z vnějšího světa a my reaguje na základě rozpoznávání vzorců – v dospělosti ještě více zakořeňují.

Moje poznámky: Často se zlobíme na děti za to, jak reagují, jak se chovají nebo, že dělají, co se nám nelíbí. Ovšem jsou to právě oni, kdo si vybrali, že se takto budou chovat?! Děti, jejich zvyky, vzorce chování a podobně utváří prostředí, ve kterém vyrůstají.

Výpisky z knihy 2:

Skutečná síla mozku spočívá ve schopnosti propojit to, co si myslíme, s tím, jak se cítíme – mozkovou kůru a limbický systém a s tím co nám říká vnitřní hlas a co cítíme v celém těle.

Moje poznámky: Právě tohle bychom si všichni měli někam napsat a zkusit na to myslet neustále. Propojit mysl a cit!

Výpisky z knihy 3:

Ukončení života v režimu autopilota – rozvinout metakognici = schopnost přemýšlet o vlastních myšlenkových procesech a vnímat sami sebe

Život se jen tak neděje – utváříme ho vším, co děláme

Tara Swart – Zdroj

Výpisky z knihy 4:

Když jsme vyrovnaní = naše cíle a chování jsou v souladu s našim já – jsme připraveni na úspěch

Výpisky z knihy 5:

Jestliže se stále chováme, jako bychom očekávali to nejhorší, negativní dráhy v mozku se posilují!

Výpisky z knihy 6:

Prohry mají na mozek 2x silnější účinek než výhry

Moje poznámky: Právě z toho důvodu se snažíme, aby si každý zažil úspěch, aby každý měl ty své výhry, což ho jednoznačně vede k sebevědomí.

Výpisky z knihy 7:

Malé nezdary jsou považované za příležitost a součást cesty – problém v práci vás učí zlepšit konkrétní schopnost nebo nevydařený milostný vztah vám pomáhá ujasnit si, jakého partnera chceme.

Moje poznámky: Krásně na předešlý bod navážeme. Že nechceme stále jen létat na obláčku úspěchu, ale potřebujeme i občasný nezdar, chybu nebo jakkoli si to nazveme, proto, abychom posílili svou odvahu a vnitřní motivaci.

Výpisky z knihy 8:

Hojnost znamená – žít naplno, být aktivní, vypnout autopilota (ochota vystoupit z komfortní zóny).

O zóně komfortu už jsem jednou psal ve článku – Kam vede cesta přes tmavý les?

Výpisky z knihy 9:

Když mozku umožníme, aby věděl a soustředil se na to, co v životě chcete, zvýšené uvědomění bude fungovat ve váš prospěch a do života přinese příležitost.

Moje poznámky: Tomu se říká selektivní vnímání. Zaměření pozornosti. To vše s tím souvisí i v našem sportovním tréninku. Když zaměříme pozornost hráče na konkrétní činnost, tak to má zajímavé výsledky.

Výpisky z knihy 10:

Pozitivní touha znamená, že se vám mohou dít dobré věci, a emoční intenzita (dodává energii a sebejistotu) této touhy vede k hmatatelnému výsledku

Výpisky z knihy 11:

Trpělivost
Užívat si proces – věřit v něj, ale hlavně nechat věci přirozeně se vyvíjet – nebýt posedlý dosažením cíle.

Moje poznámky: Trpělivost dnešní době bohužel začíná čím dál více chybět. Žijeme v době, kdy můžeme mít takřka vše, děti jsou tak vychovávané, jenže trpělivost úzce souvisí s vnitřní motivací a do jaké míry já můžu pracovat na vnitřní motivaci u hráče bez spolupráce s rodiči?

Výpisky z knihy 12:

Pochopení a propojení vzkazů z logického mozku, emočního mozku a vnitřního hlasu tvoří základ toho, abychom sami se sebou žili v harmonii a dařilo se nám ve světě, jenž se neustále vyvíjí – porozumění svým pocitům a správné vyhodnocení.

Nezdar je nutno brát jako nedílnou součást úspěchu

Tara Swart – Zdroj

Výpisky z knihy 13:

Méně se soustřeďme na to, že jsme obětmi vnějších vlivů a více se zaměřme na to, abychom v životě provedli změny, které budou inspirovat a motivovat lidi kolem nás.

Moje poznámky: Jedině takto můžeme udělat a docílit jakýchkoli změn. A to změn ve společnosti, školství, sportu, prostě všude.

“Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě.” – Gándhí

Výpisky z knihy 14:

Pro mozek je velmi malý rozdíl mezi tím, co je realita a co si představujeme

Výpisky z knihy 15:

Vytváření mentální představy cílů a odpovídající vizualizace stimulují fyzické pocity = zlepšují propojení mezi mozkem a tělem.

Výpisky z knihy 16:

Vizualizace připravuje mozek na to, aby aspekty rozpoznal v denních činnostech a komunikaci.

Výpisky z knihy 17:

Pro maximální neuroplasticitu je potřeba:
– Dostatečný spánek
– Dostatek tekutin
– Vyvážená a průmyslově nezpracovaná strava
– Dostatek aerobního pohybu
– Příjemné (domácí) pracovní prostředí

Výpisky z knihy 18:

Mámě několik procesů neuroplasticity:
Učení – pevnější články mezi neurony, tvorba nových synapsí
–> Změny ve vnitřní struktuře neuronů, větší propojení synapsemi
Zdokonalování – proces myelinizace – neurony jsou potahované bílou hmotou = myelin – rychlejší přenos (neustále procvičování již naučeného)
Neurogeneze (přeškolení) – nové neurony se zárodečných buněk. učíme se něco nového i na co není talent

Moje poznámky: Úzce souvisí s fázemi motorického učení, co vy na to??

“Budete-li následovat svojí vášeň, uspějete”

Steve Jobs