Všechny hry se odehrávají ve vnějším, ale hlavně ve vnitřním prostředí. Jak na vnitřní hru, jak žít v souladu s vnitřním hlasem tak, aby nesnižoval výkon našich hráčů? Opravdu zajímavá kniha, která řeší vnitřní svět hráče. Vřele doporučuji.

Současná situace nám nahrává k tomu, abychom pracovali na osobním rozvoji. Rozhodl jsem se přečíst knihu, o které jsem hodně slyšel. Vnitřní hra tenisu je mého pohledu velmi zajímavý nástroj na to, jak přistupovat k učení v jakémkoli sportu a nejen tam. Samosebou je mnohem “jednodušší” pracovat s jedním hráče, a nebo s celým týmem. Když se ale zamyslíme nad naší prací ve fotbalové přípravce, tak vlastně pracujeme s individualitu stejně tak, jako trenéři tenisu, jen jich máme v jeden okamžik na hřišti více.

Kniha je skutečně čtivá, plná zajímavých myšlenek a nástrojů, jak pracovat s hráči, aby dosahovali optimálních “výkonů”. Také se zamýšlí nad otázkou soutěžení a pod.. vřele doporučuji každému trenérovi, ale i rodičům.

Výpisky z knihy 1:

Každá hra je složená ze dvou částí:
– Vnější hra = dovednosti
– Vnitřní hra = stav a nastavení mysli

Moje vlastní poznámky: Co vlastně my, jako trenéři děláme proto, abychom pomohli dětem i s vnitřní hrou? Jaké jsou naše nástroje, kterými pomáháme nalézt cestu k sebe-uvědomění? A myslíme vůbec na to, že se hra odehrává i uvnitř sportovce?

Výpisky z knihy 2:

Obrazy jsou lepší než slova, ukázat je lepší než instruovat, příliš mnoho pokynů je horší než žádné – vědomá snaha = často negativní výsledek.

Moje vlastní poznámky: Nejkrásnější příklad máme u malých dětí, které opakují činnosti a chování svých rodičů. Když vidíte batole, které napodobuje vaření, telefonování a mnoho dalšího po vzoru svých rodičů, pak si vlastně uvědomíme, že mu nikdo nevysvětloval, jak a proč to má dělat. Prostě to dělá. Ještě častější příklad před sebou všichni máme, co se týče zažitých vzorců chování. Děti jsou úžasné kopie svých rodičů, co se chování týká.

Výpisky z knihy 3:

Máme dvě já – mluvčí = mysl – vykonavatel = fyzické tělo
– Za špatné výkony může nedůvěra prvního Já tomu druhému Já
– I přesto, že druhé Já ztělesňuje veškerý potenciál a je mnohem schopnější ovládat svalový systém než první Já

Moje vlastní poznámky: Vybavíte si každý vnitřní rozhovory, když máte vládnout nějakou těžkou situaci nebo když vás čekáte na důležitou odpověď? To je právě první já, to je naše mysl.

Nejlepší sportovní výkon sportovec podá, když je jeho mysl zklidněná jako jezero

Timothy Gallwey

Výpisky z knihy 4:

Vrcholné prožitky = cítit se integrovanější – obě Já se stávají jedním!
– splynutí se zážitkem – relativně bez ega (ztišená mysl)

Výpisky z knihy 5:

Když se odnaučíme hodnotit se, můžeme dospět ke spontánní a soustředěné hře. Události, které vidíte = budeme charakterizovat popisnými, nikoli hodnotícími výrazy. Avšak oprostit se od hodnotících soudů neznamená ignorovat chyby.

Výpisky z knihy 6:

Neexistují špatné události, ale dokud je budeme nazývat špatnými a ztotožňovat se s nimi, budou přetrvávat.

Moje vlastní poznámky: Bereme nezdar jako výzvu nebo jako zklamání a důvod ke smutku a ztrátě motivace?

Výpisky z knihy 7:

“Zasáhni míček více před sebou” – můžeme nahradit – “Soustřeď se na to, kde máš hlavu rakety v okamžiku, kdy míček dopadá na tvojí polovinu kurtu”.

Zaměření pozornosti – vnímat konkrétní činnost – nehodnotit, zda je to správně nebo špatně, ale velmi pozorně pozorovat práci konkrétní činnosti
-> nedopustit, aby kritická mysl narušila vnímání skutečnosti

Moje vlastní poznámky: Zaměření pozornosti hráče na konkrétní činnost nebo provedení je výborný nástroj, jak hráče vést k objevování a to buď samostatnému nebo řízenému.

Výpisky z knihy 8:

Když se odnaučíme posuzovat = zjistíme, že ke změně svých špatných návyků nepotřebujeme, aby nás někdo povzbuzoval.

Výpisky z knihy 9:

Uznání a ocenění silných stránek, snah či úspěchů vlastních nebo někoho jiného může přirozené učení usnadnit.

Výpisky z knihy 10:

Když se dítě učí chodit (přirozený proces učení) a upadne – matka ho za to nesoudí a dokonce jí to ani nevadí
– vezme to na vědomí a možná dítě slovem nebo gestem povzbudí

Výpisky z knihy 11:

Pocity vždy získáváme dříve než znalosti techniky hry.

Výpisky z knihy 12:

První já se učí pomocí pokynů – druhé já se učí pomocí zkušeností a prožitků

Moje vlastní poznámky: Prožitek je právě to důležité, protože jak řekl kdosi chytrý, tak zkušenost je nepřenositelná. S prožitkem jsou většinou spojené nějaké emoce a právě emoce dávají největší otisk k daným činnostem. Znamená to, že se instrukce “zapisuje” nějak jinam než prožitek a třeba nedojde k jejich propojení?

Výpisky z knihy 13:

Ve společnosti, která je orientovaná především na jazyk jako způsob sdělování skutečnosti, snadno ztratíme kontakt se svou schopností cítit a “pamatovat si” vlastní údery.

Není většího učitele než vlastní zkušenosti

Timothy Gallwey

Výpisky z knihy 14:

Přirozené soustředění se objeví, jestliže je mysl něčím zaujatá – mysl je neodolatelně připoutána k objektu (nenamáhá se, je uvolněná, bez napětí a přílišného dohledu)

Moje vlastní poznámky: O stavu FLOW už jsme se bavili v mnoha článcích, výpiscích a dalších zdrojích. Není to náhoda. Zkuste se všichni sami zaměřit na to, když se vám něco daří, když vás něco baví a jde vám to.. Jak se cítíte? Jak vám utíká čas?

Výpisky z knihy 15:

K největším chybám v koncentraci dochází, když necháme mysl, aby si plánovala, co se má stát, nebo když se zdrží u události, která se stala.
– mysl se dostane do světa “co když”

Výpisky z knihy 16:

Když je pozornost upřená na teď a tady, máme nejlepší šanci úspěšně provést činnosti, které je potřeba provést v přítomnosti, a výsledek bude, že nám budoucnost přinese nejlepší možný dárek.

Moje vlastní poznámky: Tohle je to, co můžeme nejvíce závidět všem malým dětem, které žijí tady a teď, protože mají takzvané konkrétní myšlení. Není to jen pro sportovní trénink, ale pro život všeobecně. Radostný život je právě ten v přítomném okamžiku.

Výpisky z knihy 17:

Hodnota lidské bytosti nemůže být posuzována podle toho, jak věci děláme? Nemůže být posuzována podle výkonu ani podle jakéhokoli jiného kritéria.
– Nemá smysl se poměřovat s jinými lidmi, když naši ani jejich hodnotu nelze změřit.
– Ve skutečnosti jsme to, co jsme, a ne to, jak se nám něco v nějakém okamžiku povede.

Moje vlastní poznámky: Bohužel my často hodnotíme, často lidi odsuzujeme nebo posuzujeme, jenže, co nás vlastně opravňuje k tomu, abychom to dělali? Nikdo nemáme právo soudit jiné lidi, když neznáme souvislosti.

Výpisky z knihy 18:

Málokdo si uvědomuje, že potřeba dokázat si, že jsem lepší než někdo druhý, pramení z pocitu nejistoty a pochybnosti o sobě samém.
– Člověk potřebuje něco dokázat sobě, či druhým jen do té míry, do jaké cítí pochybnosti, kým nebo čím je.

Výpisky z knihy 19:

Když se lidé mezi sebou poměřují prostřednictvím svých schopností a úspěchů, přehlížejí svojí skutečnou a individuální hodnotu, kterou nelze ničím změřit.
– Děti vedené tímto způsobem jsou v dospělosti štváni nutností úspěchu (zastiňují vše ostatní)
– Tragédií tohoto přesvědčení je nejen to, že se jim nepodaří dosáhnout úspěchu, který hledají, ale nenaleznou ani lásku, nebo dokonce ani sebeůctu, která podle jejich názoru mela přijít spolu s úspěchem.

Výpisky z knihy 20:

Čím obtížnější překážce sportovec čelí, tím má větší příležitost objevit a rozvinout svůj skutečný potenciál.

Výpisky z knihy 21:

Vítězství je překonávání překážek při cestě k cíli, ale hodnota vítězství je jen tak vysoká, jakou hodnotu má dosažený cíl
– Samo dosažení cíle nemusí být ani tak hodnotné jako zkušenost, kterou přináší maximální úsilí při překonávání překážek
– Cesta může přinést větší odměnu než samo vítězství

Jak si můžete přečíst u všech ostatních výpisek, tak ve článku vystihuji pouze úseky, které mi přišly zajímavé. Chybí kontext, který je stěžejní pro pochopení smyslu knihy. Rád bych vás inspiroval k tomu, abyste si knihu přečetli, nikoli, abyste vycházeli z toho, co si přečtete ve článku.

Měl jsem možnost poprvé číst e-knihu. I přesto, že jsem vždy potřeboval držet knihu v ruce, cítit vůni stránek, tak i tento způsob má své kouzlo. Číst knihu na tabletu je příjemný způsob. Hlavně nemusíme neustále tahat různé knížky, protože je máte uvnitř tabletu.