Jedná se o další článek z dílny mých přečtených knížek. Po delší odmlce a v reakci na skvělý příspěvek Tondy Plachého na sociálních sítích se dostávám k nesdílení několika výpisků a svých myšlenek.

Nemohu říci, že by se jednalo i nějakou špičkovou knížku, ze které bych si odnesl velké množství hlubokých myšlenek. Možná bych tuhle knížku považoval za skvělý spouštěč mozkové aktivity na téma průměrnosti. Co je vlastně protikladem slova průměrnost? Dalo by se říct, že kreativita možní odvaha..?? asi si musíme protiklad najít každý sám. Sdílím s Vámi několik myšlenek z této knihy doplněné o mé vlastní myšlenky a postřehy. Nejúžasnější na všem je to, že knihu jsem dostal zcela zdarma při nákupu v knihkupectví Dobrovský. Měl jsem možnost si vybrat jakoukoli a “něco” mě přitáhlo k této. Určitě jsem neudělal chybu, že jsem si ji vybral! 

Výpisky z knihy 1:

Průměr nelze brát jako primární nástroj chápání jednotlivců – jednotlivcům můžeme porozumět, jen pokud se plně soustředíme na individualitu. 

Moje vlastní myšlenka: Neměla by právě ta individualita a práce s ní být pro trenéry dětí tím základním a zásadním? Každý jsme přeci jiný, každý jsme originál a neexistuje jednotný způsob, jak všechny rozvíjet najednou. Proto určitě otvírám myšlenku nad tématem OPTIMÁLNÍ VÝZVA. Každý si zaslouží svůj prostor pro růst.

Výpisky z knihy 2:

Lidský potenciál není zdaleka tak omezený. Jen potřebujeme nástroje na pochopení člověka jako jednotlivce.

Moje vlastní myšlenka: Myslím, že nejlepším nástrojem na pochopení člověka jako jednotlivce je naše pozornost a uvědomění, že každý jsme jiný. Možná také zahodit svá trenérská ega, že právě já jsem ten, kdo vše ví nejlépe!

Výpisky z knihy 3:

Podle ergodické teorie můžeme využít skupinový průměr k předpovědím o jednotlivcích: 

1) každý člen skupiny je identický 2) každý člen skupiny zůstane v budoucnu stejný 

Výpisky z knihy 4:

Jednodimenzionální myšlení je přemýšlení o vlastnostech globálně namísto jednotlivých vlastností. 

Moje vlastní myšlenka: Možná, že název jednodimenzionální myšlení je kulantně řečeno slovo naivní nebo pokrytecký. Protože pokud se budu na cokoli dívat globálně bez porozumění souvislostem, těžko se dostanu k samotné podstatě. Pokud budu všechny hráče brát jako stejný produkt, ale zapomenu, že každý pochází z jiného sociální prostředí, že každý má třeba jiné potřeby nebo zkušenosti, pak jen velmi těžko budu schopen hráče rozvíjet.

Výpisky z knihy 5:

Princip členitosti – nemůžeme aplikovat jednodimenzionální myšlení na pochopení komplexních a členitých věcí. Členitost: musí vyvstávat z několika dimenzí, musí být navzájem nevýrazně souvstažné (nejsou provázané).

Výpisky z knihy 6:

Chování jednotlivých lidí musíme chápat v kontextu celé situace

Moje vlastní myšlenka: Kdy naposledy, nežli jste začali kohokoli soudit jste si zjistili všechny okolnosti, zkusili jste člověku porozumět a zjistit jeho životní příběh. Nejlépe se tohle projevu právě u dětí. Jak je Vám jistě známo, tak dítě je jakési zrcadlo svých rodičů resp. sociálního prostředí, ve kterém vyrůstá nebo se často pohybuje. Proto, když narazíte na „zlobivé“ dítě. Možná by nejdříve stálo zato, zjistit si kontext celé situace tzn. pokusit se pochopit proč se asi takové dítě chová, jak se chová. Možná to bude právě odpověď na to, jak na něj! Jenže to není jen u zlobivých dětí, to je také u jakéhokoli hráče na hřišti. Dříve nežli začneme hráči vyčítat například řešení nějaké situace, tak se pokusme zjistit, proč volí takové řešení, jaké volí. Protože třeba není vždy vše tak, jak si myslí náš dospělý mozek!

Výpisky z knihy 7:

V životech našich známých a blízkých jednoduše nevidíme rozmanitost kontextů a v důsledku toho je posuzujeme jen na základě omezených informací. 

Moje vlastní myšlenka: Myslím, že vše už jsem popsal v bodě výše. Nikdy nesuď člověka na základě jedné situace! 

Výpisky z knihy 8:

Princip drah:

1) Ve všech našich aspektech pro jakýkoli daný cíl existuje mnoho rovnocenně platných způsobů, jak výsledků dosáhnout

2) Dráha, která je optimální pro Vás, závisí na vaší vlastní individualitě 

Moje vlastní myšlenka: Těžko dosáhneme úspěchu tím, že budeme kopírovat někoho jiného. Myslím, že vzájemně se můžeme pouze inspirovat nebo nadchnout, ale cestu si musí najít každý sám. Můžeme mít stejné cíle, avšak určitě budeme mít různé cesty, kterými cíle dosáhneme. Hlavně nezapomínejme na to.. co je vlastně to, co nám dělá radost. Cesta k cíli nebo dosažení toho samotného cíle?

Výpisky z knihy 9:

Každé rozhodnutí, které učiníme, každá událost, kterou zažijeme, tak mění možnosti, jenž, nám jsou dostupné.

Moje vlastní myšlenka: Možná tím básník chce říci, že každá zkušenost ať už je jakákoli, tak je prostě zkušenost, která nám má do života přinést něco nového. Uděláme chybu? Tak to je přeci ta nejlepší příležitost.. příležitost proto jít a pokusit se najít jinou cestu nebo udělat danou činnost znovu a lépe. Jak můžu zdokonalit sám sebe, pakliže nebudu chybovat? 

Výše popsané body převedeny směrem do fotbalu. Položme si otázku.. jaké hráče vlastně chceme vychovávat?? 

Já bych byl moc rád, kdyby pro dosažení našich sportovní ale i společenských úspěchů chtěli vychovávat a vést hráče na cestě odvahy. Taková cesta ale přináší pády a chyby, při kterých by bylo nejlepší, abychom dětem, hráčům, partnerům na cestě byli oporou a pomohli jim chyby a neúspěchy chápat jako součást úžasného procesu, který vede k dosažení snů. Každý by měl být schopen mít svůj názor obhájit si ho, stát si za ním, případně připustit vlastní chybu.. Přitom všem nezapomínejme být hrdí na to, kým jsme! Pakliže budeme takový my, ti, co mají tu skvělou možnost působit na děti, můžeme věřit tomu, že jim budeme skvělou inspirací. Vždyť děti jsou 20% naší populace, ale 100% naší budoucnosti! Možná proto je to nejlepší investice. Každopádně každý jsme jiný, každý jsme originál a podle toho také s dětmi musíme pracovat.

Pokud souhlasíte v odstavcem výše.. pojďme hráče v tréninku vést k vlastním řešením, odvaze.. buďme jim průvodci, někdy i rádci, ale nesnažme se jim vnutit naši “dokonalou” představu o fotbale.

Také se s Vámi podílí o článek napsaný Antonínem Plachým 27. 10. 2019 ve skupině Fotbalový trenéři mládeže na sociální síti Facebook. Celý článek naleznete zde.