Často se setkávám s tím, že dětský mozek námi dospěláky není dostatečně dobře pochopený. Obvykle ten velký tvoreček nedokáže pochopit, že v té malé hlavičce to prostě probíhá jinak. Tato kniha je jeden z prostředků, jak napomoci pootevřít dvířka do dětského mozečku a pochopit, že pohled dítěte na svět je z jiné perspektivy.

Dětský mozek vysvětlený rodičům – Jak můžete pomoct svému dítěti v rozvíjení jeho rozumového a emočního potenciálu. Kniha od autora Bilbao Álvaro, která by se dala nazývat biblí pro každého rodiče, trenéra, vychovatele.. zkrátka každého, kdo jakkoli pracuje s dětmi.

Výpisky z knihy 1:

Základní biologický princip: Všechny živé bytosti mají přirozenou tendenci růst a plně se rozvíjet!

Mé vlastní poznámky: Neměli bychom tak zapomínat takovou příležitost dítěti vůbec dávat.

Výpisky z knihy 2:

Využij přítomného okamžiku – dítě vnímá svět prostřednictvím emocí, her a citů.

Mé vlastní poznámky: Není lepšího tvrzení. Právě takové nastavení chybí dospělým lidem v dnešní stresu plné době. Žít přítomným okamžikem, řídit se tím, co cítíme a vnímat každý okamžik.

Výpisky z knihy 3:

Mozek dítěte je naprogramovaný tak, aby se učil prostřednictvím hry.
– Při hře dítě vstupuje do světa učeni, všechny jeho smysly se zabývají příslušnou aktivitou, dokáže se dlouho soustředit, vnímá slova a gesta dospělého a zapamatovává si je mnohem lépe, než když ho něco programově učíme nebo mu něco nařizujeme.

Mé vlastní poznámky: Říkáme si, že děti neudrží pozornost a když, tak jen na chvíli atd… Jenže, co když je dítě ve flow? Dokáže pak vnímat déle a lépe?? Pojďme proto hledat způsoby, jak dětem do stavu flow pomáhat.

Hra pomáhá expanzi jeho mysli tak jako žádná jiná aktivita.

Dětský mozek vysvětlený rodičům

Výpisky z knihy 4:

Proniknout do světa dětí – sednout, kleknout na jejich úroveň.

Mé vlastní poznámky: Měli bychom pro děti být jako jejich parťáci, kteří se nad ně nijak nepovyšují. Právě výše napsaná poznámka je cestou.

Výpisky z knihy 5:

Když se dítě narodí má už všech zhruba sto milionů neuronů, které bude mít v dospělosti
– rozdíl je ten, že u dětí se teprve tvoří spojení – synapse
– Neuronová spojení se mohou vytvořit za pouhé dvě sekundy
– Některé neurony se mohou propojit s dalšími až pěti sty tisíci okolními neurony

Mé vlastní poznámky: To znamená, mozek už máme nějak “vybavený” ale to jak ho “vytuningujeme” je především na nás a na dětech. Buď z nich budou kreativní osobnosti, které jsou sebe-vědomí nebo naopak. Vše máme společně v rukách.

Výpisky z knihy 6:

Největší (evolučně nejmladší část mozku) – velký nebo přední mozek – dvě hemisféry (levá a pravá)
– obě hemisféry jsou pokryty mozkovou kůrou
– Levá hemisféra kontroluje pohyb pravé ruky (u většiny lidí je dominantní)
– L – schopnost mluvit, číst psát, pamatovat si jména osob, schopnost sebekontroly, aktivní a optimistický přístup k životu (racionálni, logickou, pozitivní a kontrolující povahu
– P – kontroluje pravou ruku, umožňuje a interpretuje nonverbální komunikaci, vytváří rychlé a obecné pocity, celostní náhled na věci a dokáže drobné chyby a průbězně je opravovat
– Její povaha je spíše intuitivní, umělecká a emocionální

Mé vlastní poznámky: V této části si dovolím převzít poznámku z knihy pana Bukače. V zápalu boje “zápas nebo hra” – emoce překrývají rozum. Proto bychom naše sportovce měli připravovat v reálných podmínkách, které je na hřišti čekají.Trénink herní přirozenosti

Výpisky z knihy 7:

Tři části mozku
1) plazí mozek – spodní část mozku
– boj o přežiti
– Stimuluje srdeční činnost, umožňuje dýchání, fegulace stav bdělosti registruje změny teplot a pocit hladu
2) emoční mozek – schopnost rozlišovat příjemné a nepříjemné
3) Neokortex – racionální mozek – umožňuje nám uvědomovat si sám sebe, komunikovat, uvažovat, vcítit se do druhého, rozhodovat se na základě logického či intuitivního myšlení
– největší slovo u dětí má plazí a emoční mozek
– Okolo 3 roku – hlavní roli hraje neokortex

Výpisky z knihy 8:

Velice důležitou součástí rodičovského úkolu je naučit dítě dosahovat uspokojení tužeb v kultuře, ve které vyrůstá.

Výpisky z knihy 9:

Zrdcadlové neurony – dítě nápodobou fixuje chování, které vidí u rodičů (mámy reakce na pavouky, vzájemné chováni, podrážděnosti)
– musíme dítěti ukazovat dobré modely chování
– pokud chceme positivní dítě, ale sami se chváme pesimistiky, tak ani dítě nebude optimista

Výpisky z knihy 10:

Odměna (pocit odměny) – specializované neurony nacházející se v té oblasti, která kontroluje motivaci – uvolnění DOPAMINu
– díky této látce si dítě spojí uskutečněné chování a pocit uspokojení nebo odměny
– Materiální odměny jsou méně efektivní nežli odměny emocionální
– Když posilujeme chování dítěte – sdělujeme mu tím myšlenku – vytváříme žebříček hodnot
– Dát si pozor, abychom neodměňovali sladkostmi – může vzniknout závislost na cukru (vlivem pocitu uspokojení při pozření cukru)
– Nejlepší je sociální odměna
– Odměna by měla následovat až potom, co díetě udělá něco náhodného -> nedělat výměnný obchod (když udělaš tohle bude následovat tohle)

Buddhisté vyváženost nazývají – střední cesta – podle nich je to způsob jak dosáhnout moudrosti.

Dětský mozek vysvětlený rodičům

Výpisky z knihy 11:

Odměna je něco přirozeného, co se v životě děje!
– není nutné odměňovat vše – časté opakování může ztrácet hodnotu
– Ideální ocenit: pokrok, nový a pozitivní postoj, úsilí nebo soustředění, když dítě napraví chybu, které se dopustilo

Výpisky z knihy 12:

Odměna s výčitkou – “dneska si se oblékl pěkně, ne jako vždycky” (výčitka maže odměnu)

Mé vlastní poznámky: S tím souvisí i ironické poznámky směrem k dětem. My jako dospěláci víme, že se jedná o jakýsi humor, ale dítě tyto souvislosti často postrádá!!

Výpisky z knihy 13:

Trest s léčkou – pokud se dítěti rodiče nevěnují často zlobí, aby přišel trest a rodiče si ho tak aspoň na moment všímali

Mé vlastní poznámky: Děti často zlobí také ve chvíli, kdy vyjadřují jakési volání o pomoc. Nevědí jak si o pomoc říci, a tak se chovají nestandardně. Skutečně je hodně málo případu, kdy v naprosto funkční rodiče jsou zlobivé děti.

Výpisky z knihy 14:

Snažme se předcházet konfliktu. Pokud pomůžeme dítěti, aby provedlo dobře věc, která mu normálně nejde, pomáháme mu, aby se učilo rychleji.

Výpisky z knihy 15:

Úkolem rodičů je ukázat dítěti důsledky jeho činů, a to v souladu se základními normami žití.

Mé vlastní poznámky: To není úkol pouze rodičů, ale nás všech, kteří se podílíme na utváření jejich osobností.

Výpisky z knihy 16:

Pokud budeš zlobit, nebudeš se po svačině dívat na animovaný film – Děti, které se pěkně chovají se po svačině mohou dívat na animovaný film = soustředění pozornosti dítěte na pozitivní chování

Mé vlastní poznámky: Vše je o tom, kam pozornost děti zaměřujeme. Ovšem to není pouze o pozornosti dětí. Kam vlastně zaměřujeme svojí pozornost? Zaměřujeme ji skutečně na to, co chceme nebo co je náš cíl? Nebo si necháváme svojí úrodnou půdu myšlenek zamořit plevelem??

Výpisky z knihy 17:

Lepší nežli trest je náprava situace. Rozlité mléko – dítě si jej uklidí
– můžeme mu pomoci.

Výpisky z knihy 18:

Prefrontální kůra – vštěpování norem, sebekontrola, plánováni, organizace, řešení problémů, detekce chyb

Výpisky z knihy 19:

Když člověk vnímá empatickou reakci – úžasný efekt v mozku – racionální a emoční mozek jsou spolu v souladu (na emoční mozek uklidňující účinek)
– zapřičiňuke INSULA (ostorv) v hlubokém záhybu na styku spánkového, temenního a čelního laloku
– Insulární korová oblast: chuť a čich, interpretace tělesných signálů, identifikace emocí, prožívání emocí (láska, nenávist, odpor, smutek)

Být v kontaktu se svými emocemi = zvýšení emoční inteligence

Dětský mozek vysvětlený rodičům

Mé vlastní poznámky: Pochopit své emoce a pocity možná znamená pochopit sám sebe, tzn. stát se SEBE – VĚDOMÝM? Kdo chápeme sám sebe, abychom mohli vést ostatní k sebeuvědomění?

Výpisky z knihy 20:

Abychom mohli dítěti empaticky naslouchat, je důležité odpojit se od svého světa dospělých a zapomenout na dogmata a předsudky.

Mé vlastní poznámky: Abychom mohli empaticky naslouchat komukoli měli bychom svou pozornost věnovat právě člověku, se kterým komunikujeme. Odhodit své pravdy a předsudky. To neplatí jen pro komunikaci s dětmi, ale pro komunikaci všeobecně!

Výpisky z knihy 21:

Víme, že ta nejdůležitější rozhodnutí v životě jsou rozhodnutí založená na emocích a pouze malá část rozhodnutí je řízená čistě rozumově.

Výpisky z knihy 22:

Emoce představují 70% energie mozku.

Výpisky z knihy 23:

Lidé s vyžší emoční inteligencí jsou nejen šťastnější, ale také se lépe rozhodují, jsou úspěšnější obchodníci a lepší vedoucí pracovníci.

Výpisky z knihy 24:

Celý rozumový mozek spočívá na základech mozku emočního

Výpisky z knihy 25:

Hormon oxytocin vyplavuje se během porodu a pomáhá ženě snašet bolest.
– hormon lásky
– Během porodu a následující hodiny po něm oxytocin dosahuje své hladiny vrcholu (jak u matky, tak u dítěte)

Výpisky z knihy 26:

Všechny děti dokážou mít vysoký stupeň důvěry v sebe! Pouze potřebují vhodné podmínky – cítit zodpovědnost a důvěru těch, kdo jsou v jejich okolí.

Mé vlastní poznámky: Vítejte na palubě! Máme to ve svých rukou.

Výpisky z knihy 27:

Amygdala = alarm (aktivuje se, když mozek zaznamená nebezpečnou situaci) – o této části mozku píše hezky Honza s Katkou – Odemykání dětského potenciálu

Výpisky z knihy 28:

Frontální lalok racionálního mozku – funkce kontroly a poskytuje dítěti možnost ovládnout strach a pokračovat v činnost.

Výpisky z knihy 29:

Děti, vůči kterým rodiče projevují více důvěry, budou schopni aktivovat v sobě schopnost zvladat výzvy a udržovat si tuto schopnost i v nejisté situaci!

Důvěra dítěte v sebe sama se rovná důvěře rodičů na druhou!

Dětský mozek vysvětlený rodičům

Výpisky z knihy 30:

Nechválit pouze úsilí, ale i schopnosti, dovednosti nebo soustředění, které dítě prokázalo.
– pokud odměníme výsledek činnosti – neurony zodpovídající za získání odměny budou vyhledávat jiné úkoly – může přijít pochvala

Výpisky z knihy 31:

Klíčovou složkou emoční inteligence je schopnost překonat vlastní strach (strach na základě minulých zkušeností)

Mé vlastní poznámky: Jenže pozor! Možná bychom se měli zamyslet také nad tím, odkud strach vzniká! O jakém strachu se bavíme? Protože strach z toho, že trenér jen řve a kritizuje není ten pravý, který by bychom chtěli překonávat.

Výpisky z knihy 32:

Rozumové schopnosti – řízeny mozkovou kůrou (velké množství záhybů – závitů – a rýh)
– novorozenec přichází na svět s téměř hladkým mozkem bez záhybů (vztah se světem zejména založen na emočním mozku)

Výpisky z knihy 33:

Nejlepším učitelem mozku je okolní svět – dítě potřebuje mít příležitost zkoumat okolní prostředí spojené s určitými lidmi.

Výpisky z knihy 34:

Tablet rychlost za sekundu sedmdesát megaflop x lidský mozek dva tisíce dvě stě milionů megaflop v témže čase (lidský mozek je dvanácti milionkrát lepší nežli ipad2)

Výpisky z knihy 35:

Tříeté dítě si dokáže zapamatovat spoustu věcí , které se odehrály o víkendu, ale bude pro něho obtížné rozlišit, co bylo první den a co druhý
– v dětské mysli nejsou události vzájemně provázány a jsou v paměti uložené bez logické nebo časové posloupnosti – pomohlo by vybavení těchto vzpomínek

Výpisky z knihy 36:

Divergentní myšleni – schopnost vidět alternativy (velmi důležitá rozumová schopnost s kreativitou související). V oblasti kreativity jsou děti 50x lepší nežli dospělí.

Výpisky z knihy 37:

U dospělých (čím dál tím starších) – frontální lalok vstřebává celou řadu norem, regulí, pravidel, schémat a ideálů – tlumí nebo pohřbívají spontánní kreativitu.

Mé vlastní poznámky: Bourejme stereotypy!!!!

Každé dítě se narodí jako umělec. Ale je těžké zůstat umělcem i s postupem času.

Pablo Picasso

Opět, stejně jako u všech výpisků, tak i u této knihy chci zdůraznit, že se jedná pouze o výpisky, tzn. určité pasáže, které mě zaujaly! Ne všechny poznámky tak musí dávat přesně smysl, protože neznáte kontext. V knize najdete mnoho dalších zajímavých informací, a proto vřele doporučuji tuto čtivou knihu zakoupit. Nejlepší cenu naleznete zřejmě ZDE.